İmar Ruhsat İşlemleri

İmar ruhsat işlemleri için gerekli belgeler ve işlem aşamalarının açıklandığı başvuru rehberi sayfası.

UMUMA AÇIK EĞLENCE VE İSTİRAHAT YERLERİ RUHSATLARI

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Formu
 • Kimlik Fotokopisi
 • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
 • 4 Adet Fotoğraf
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
 • Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü
 • İkametgâh
 • Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
 • İtfaiye Raporu
 • 10-İmar yazısı
 • Sağlık raporu
 • Adli sicil belgesi (Savcılıktan)
 • Sosyal güvenlik belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği