Sıhhi İş Yerleri Açılış Ruhsatı

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Formu
 • Kimlik Fotokopisi, İkametgâh
 • ÇTV Kaydı
 • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Ustalık Belgesi, Satış Eleman belgesi
 • Kira Kontratı
 • Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
 • Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü
 • Tapu Fotokopisi
 • İtfaiye Raporu
 • İmar yazısı