2. VE 3. Sınıf GSM Ruhsatı

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Formu
 • Kimlik Fotokopisi
 • ÇTV Kaydı
 • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Ustalık Belgesi
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
 • Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü
 • Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
 • Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma izin Belgesi
 • İtfaiye Raporu
 • İmar yazısı
 • ÇED Raporu (Fabrikalar İçin)
 • İş akım şeması ve vaziyet planı